TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN

TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN
Ngày đăng: 4 tháng trước

"Tiên học lễ, hậu học văn" là một nguyên tắc quan trọng trong giáo dục, tại Hệ thống Dạy thêm Trung Nam đây cũng là kim chỉ nam hàng đầu trong định hướng giáo dục trên toàn hệ thống.

Nguyên tắc này nhấn mạnh sự quan trọng của việc trau dồi đạo đức, phẩm chất và phẩm giá trước khi học hỏi kiến thức và kỹ năng.

  1. Tiên học lễ: "Lễ" ở đây không chỉ đề cập đến việc biết cách ứng xử lịch sự và tôn trọng người khác, mà còn chỉ đến việc phát triển đạo đức và phẩm chất. Trước hết, các em học sinh cần phải học cách làm người, biết những điều đúng đắn, và có đạo đức trong hành động của mình.

  2. Hậu học văn: "Văn" ở đây đề cập đến kiến thức và học vấn. Sau khi đã hình thành và củng cố được đạo đức và phẩm chất, học sinh mới có thể tiếp tục phát triển về mặt tri thức và kỹ năng. Họ sẽ hiểu rõ hơn và tận hưởng hơn quá trình học tập khi đã có một tư duy đạo đức và sẵn lòng áp dụng kiến thức vào thực tiễn một cách đúng đắn.

TRUNG NAM hiểu việc phát triển con người không chỉ dừng lại ở việc thu thập kiến thức mà còn nằm ở việc xây dựng con người với đạo đức và phẩm chất cao đẹp. Điều này giúp xây dựng một xã hội văn minh, tôn trọng và phát triển bền vững.

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline